Pilot

pilot-yldine

Enam, kui 90 aasta jooksul on PILOT olnud uute kirjutuslahenduste looja sünonüümiks. Esimesed PILOT kirjutusvahendid toodi turule 1918. aasatal Jaapanis. Sel perioodil oli Jaapan üsna avatud lääne mõjutustele ja importis aktiivselt Euroopa tehnoloogiaid. Rahvusvahelise äritegevuse laienemisel sõlmiti üha enam kirjalikke kokkuleppeid. Paraku traditsiooniline Jaapani kirjaviis ei sobinud väljakujunevate läänelike äritraditsioonide raamidesse. Seetõttu oli kiire vajadus lihtsustada kasutusel olevate kirjamärkide süsteemi ning võtta kasutusele rahvusvaheliselt aktsepteeritud kirjastandardid. Just sel perioodil tekkis Jaapanis mitmeid kirjutusvahendite tootjaid.

Tokyo Merchant Marine Collage professor, mehhaanikainsener Ryosuke Namiki oli võlutud kasutusel olevaist sulepeadest, mida inimesed kutsusid nende pideva tindi voolavuse tõttu nimega “10 000 aasta pintslid”. Samas oli Ryosuke Namiki veendunud nende ebatäiuslikkuses.

Kasutades ära oma tööstusinseneri oskusi, valmistas ta kõrgekvaliteedilise sulepea prototüübi. Koos ühe oma kolleegiga, Masao Wadaga, asutas ta firma “Namiki Manufacturing Company” ja hakkas tootma sulepeasid. Kuna mõlema mehe ühine kirg oli meri, võtsid nad brändi nimena kasutusele laevastiku lipulaevale viitava nime “PILOT”.

1938 aastal sai firma nimeks Pilot Pen Corporation Ltd., 1989 aastal Pilot Corporation, mis on moderne nimi iseloomustamaks aastakümnete pikkust loomigulisust ja innovatiivsust ning on võimaldanud positsioneerida brändi ülemaailmse tehnoloogia tippude sekka. PILOT on siiani suutnud säilitada haruldase tasakaalu enam kui tuhandeaastase ajaloolise Jaapani juurte ja uusimate tehnoloogiate vahel.

Tänasel päeval on Pilot üks väheseid kirjutusvahendite tootjaid, kes haldab kogu tootmisahelat, alustades konseptsioonist ja disainist arenduse osakonnas, lõpetades viimase lihvi andmisega valminud toodetele. Tänu sellele on PILOT võimeline kontrollima mitte ainult kogu pakutavat tootevalikut, alustades tindist, vaid ka sammuma uuenduste esirinnas arendades pidevalt kirjutusvahendite kasutusmugavust, usaldusväärsust ja disaini.


Filosoofia

Firma asutamisel 1918. aastal sõnastasid Masao Wada ja Ryosuke Namiki viis firma juhtivat põhimõtet:

1) Sansha Teiritsu – kolm tasakaalustavat jõudu
Kolme jalaga Hiina pronksanum esindab tasakaalu äris. Iga jalg esindab ühte kolmest osapoolest kaubandussuhetes – tootja, jaotaja ja tarbija. Kui üks jalgadest on teistest lühem või pikem, siis on anum tasakaalust väljas. Pilot usub, et kui üks kolmest osapoolest kannatab suurt kadu või saab liigset kasu teiste arvelt, siis äri ei saa normaalselt toimida ega ole jätkusuutlik.
pilot-philosophy1

2) Ukiwa Seishin – jagatud rõõm ja mured
Rõõmu ja murede jagamise vaimu ehk solidaarsuse põhimõtet sümboliseerib päästerõngas, mida saab vajadusel abivajajale visata – Piloti esialgne kaubamärk.
pilot-philosophy2

3) Nankan Toppa – raskuste ületamine
Seda põhimõtet illustreerib meremehe hing, kui ta peab ületama raskusi:
• Kapten teeb pidevalt oma meeskonnale hädajuhu harjutusi ja ei unusta kunagi võimalust, et võib juhtuda katastroof => ettevalmistus
• Terve meeskond teeb üleinimlike pingutusi, täidab käske ja viib läbi käske, arvesse võtmata isikliku ohutust => reaktsioon.
Seda peaks kohandama firma juhtimisse, et saavutada parimat.
pilot-philosophy3

4) Ichinichi Ishiin – üks samm päevas
Mere keeles tähendab loots (inglise keeles“Pilot”) juhti ja liidrit.
Kui loots suudab säilitada pidevat arengut, siis samm sammu haaval saab temast lõpuks kiireim. See põhimõte on Piloti vanasõna “aeglaselt, aga kindlalt” sümbol. Seetõttu peab igapäevaselt pingutama, et saada parimaks. Sellest filosoofiast tulenevalt nimetas Masao Wada firma esimese toote nimega “Pilot”. Ilma selliste pidevate pingutustega, et täiustuda, võivad isegi liidrid läbikukkuda.
pilot-philosophy4

5) Sishei Shiken – siiralt pühendunud lähenemine
Mitte midagi pole võimatu, kui me anname endale vajalikud vahendid. Piloti jaoks tähendab see, et kuitahes huvitav idee või projekt ka pole, kui ei ole pühendunud ja tõsist lähenemist, ei ole ka edu kättesaadav. See esindab mitte läbikukkuvat strateegita, mida Pilot on kohandanud tootmisesse ja turundusse. See on põhjus, miks Pilot paneb end alati tarbija kohale – säilitada siiras ja pühendatud lähenemine.